ÜRÜN GARANTİSİ: Ürünler, imalatçı veya ithalatçı firma garantisi kapsamındadır. Satın almış olduğunuz ürünlerde, garanti süresi içinde meydana gelen arızalar, imalatçı veya ithalatçı firmalar tarafindan garanti şartlarına göre ücretsiz olarak tamir ettirilir yada ürün değişimi yapılır. Bazı ürünler, jelatinli ya da vakumlu ambalajda gelmekte, Garanti Belgesi de, ürünün bulunduğu kutunun içinde bulunmaktadır. Bu hallerde, ürünün orjinal halini bozmamak için, Garanti Belgesi, ürünü gönderirken doldurulmamakta, daha sonra, müşterilerimiz isterlerse, Garanti Belgesi ni ayrıca bize gönderip doldurulmaktadır. Ürün faturası ile sunulmasi halinde, bu şekildeki Garanti Belgeleri de geçerlidir.

  1. Garanti süresi malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve aksi belirtilmediği sürece en az iki yıldır. Malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
     
  2. Malın tamir süresi en fazla 30 is günüdür. Bu süre mala iliskin arizanin servis istasyonuna, ya da imalatçı veya ithalatçı firmaya bildirim tarihinden itibaren başlar. Bu sürenin aşılması durumunda, müşteri, Malın ücretsiz değişimini ya da bedel iadesini isteyebilir.
     
  3. Arızalarda kullanim hatasının bulunup bulunmadiği servis istasyonları, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde ithalatçı veya imalatçı firma tarafından düzenlenen raporla belirlenir.
     
  4. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen Malın;


 Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farkıi arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yani sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

 Tamiri için gereken azami sürenin (30 gün) aşılması,

 Arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, bu durumlarda, tüketici Malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.